Som zberateľ. No a čo! - Virtuálne múzeum

Československý dizajn 20. storočia

Virtuálne múzeum
Prejsť na obsah
Elektro - elektronika
Moje zbierky
Zbierka telefónov
Minulé storočie
Škola
Učebné pomôcky a didaktická technika
Bakelit
Všetko čo je z Bakelitu
Náš Vintage a Antique
Rôzne naše "starinky" pre potešenie
Úvod
Som zberateľ rôznych technických predmetov
vyrobených v Československu v minulom storočí.
Verím, že tieto stránky budú pre podobne „postihnutých“ inšpiratívne.

„Aj budúcnosť má svoju minulosť“ (Tomáš Janovic)

Zberateľ: Systematicky vyhľadáva, získava, organizuje, katalogizuje, zobrazuje, udržuje a uchováva všetko, čo je predmetom jeho záujmu.
 Podľa možnosti a potreby predmety ošetrí, prípadne zreštauruje, ale pritom neznehodnotí -  zachová ich historickú hodnotu pre ďalšie generácie.
 Chvályhodné je, ak do istej miery robí aj „múzejnícku“ činnosť, keď získava o nich informácie a zhromažďuje aj dokumentáciu.

Moje zberateľské priority: Základ zbierok tvoria predmety zachované z mojich bývalých záujmových aktivít (viac na stránke „o mne), neskôr ich dopĺňali ďalšie predmety vyvolávajúce nostalgické spomienky na detstvo a mladosť.
 V určitom veku (alebo z nudy na dôchodku?) ma začal zaujímať ich pôvod - história, technické parametre... Chcel som vidieť, fyzicky preskúmať (vlastniť) ďalšie príbuzné výrobky.

 Človek ale nemôže mať všetko - nastúpili kritériá:
  • veľkosť (nedostatok skladovacieho priestoru),
  • dizajn (estetické hľadisko).

Zbierka bakelitu  Mnoho zachovaných predmetov som mal z bakelitu. Tento materiál ma sprevádzal od detstva v podobe rôznych úžitkových predmetov, ale aj pri jeho „opracovaní“ (do bakelitových škatuliek sa často montovali amatérske konštrukcie, napr. kryštálka).  Aj väčšina komponentov z neho pre rôzne priemyselné výrobky a výrobcov pochádzala zo závodu Gummon na Mlynských nivách v Bratislave už od roku 1918 (Futurit).

 Preto bakelit sa prelína - a dominuje - všetkými skupinami zbierok - Elektro, Telefóny, Fotoaparáty, Svietidlá, Kancelárske (písacie) potreby a príslušenstvo.

 Aj u mňa sa potvrdilo pravidlo, že sa „zberateľstvo“ môže stať vášňou až posadnutosťou. Často nie je práve lacnou záležitosťou, vždy je neziskovou, najmä pri niektorom „sortimente“, ako napr. v mojom prípade.
 Po ošetrení, prípadne zreštaurovaní zbierkového predmetu, ale najmä po jeho zdokumentovaní /* môže spravidla uvoľniť miesto novému. V mojej situácii a pri mojom veku platí viac len „uvoľniť miesto“. Nemám výstavné priestory, ani nasledovníka pre túto činnosť.

Preto uvítam možnosť predať zobrazené predmety, ale aj v prípade záujmu „posunúť“ do štandardného múzea. Nebudem sa brániť ani zapožičaniu ako retro alebo vintage rekvizitu na rôzne podujatia, fotenie, dobový film a pod.
/* Časovo náročná činnosť pre jednu osobu, preto sú predbežne často použité pôvodné fotografie od predajcov.

Mgr. Miroslav Šrol
Bratislava
Nezodpovedám za obsah a štruktúru stránok,
na ktoré odkazujem a ktoré nie sú mojim vlastníctvom.
Táto webová stránka používa len nevyhnutné
cookies
Návrat na obsah