Príslušenstvo k telefónom - Virtuálne múzeum

Československý dizajn 20. storočia

Virtuálne múzeum
Prejsť na obsah

Príslušenstvo k telefónom

Telefóny
Späť       
Telefónne zariadenia a príslušenstvo
Vedľajší zvonec
Vedľajší zvonec Tesla 4FN 606 00
Tesla Stropkov, k. p., 1985
Vyzváňacie napätie: 75 V / 25 Hz striedavé (min. 25 V), hlasitosť min. 70 dB.
Jednocievkový s polarizáciou feritovým magnetom.
 
Rozmery (švh): 118 x 117 x 51,5 mm, 0,3 kg
 
Vedľajší - prídavný zvonec má zlepšiť počuteľnosť vyzváňania telefónu - pripája sa paralelne.
Telefónny medziradič
Telefónny nástenný prepojovač - medziradič s klapkou.
Medziradiče umožňovali spoluprácu dvoch telefónnych prístrojov na jednej spoločnej štátnej linke aj komunikáciu hlavnej a vedľajšej pobočky navzájom bez obsadenia štátnej linky.
Klapka chýba.
Telefónny zoznam Tesla Pardubice
Podnikový telefónny zoznam Tesla Pardubice z roku 1968
medziradič s klapkou
Telefonní seznam Tesla Pardubice 1968
Tefonní adresár
Tesla P51
Stolový telefónny adresár
Ruch Liberec, 7. 1979
Cena (1979): 74,- Kčs
Meracia skrinka
Tesla P51 5FP 16005, v. č. 13282
Tesla Liptovský Hrádok n. p., 12. 1962
Meracia skrinka telefónnych vedení automatickej telefónnej ústredne.
Mgr. Miroslav Šrol
Bratislava
Nezodpovedám za obsah a štruktúru stránok,
na ktoré odkazujem a ktoré nie sú mojim vlastníctvom.
Táto webová stránka používa len nevyhnutné
cookies
Návrat na obsah