Obraz a zvuk v škole - Virtuálne múzeum

Československý dizajn 20. storočia

Virtuálne múzeum
Prejsť na obsah

Obraz a zvuk v škole

Škola
Didaktická technika
Súbor vizuálnych, auditívnych, audiovizuálnych a iných prístrojov a technických systémov využívaných pri vyučovaní. Didaktická technika umožňuje záznam obrazu a zvuku (prípadne obrazu a zvuku súčasne), statickú a dynamickú projekciu, umožňuje tiež prezentovať niektoré vyučovacie programy, uskutočňovať rôzne matematické výpočty pomocou výpočtovej techniky a pod.

Patrí sem: fotografický prístroj, filmovacia kamera, premietacie prístroje, rozhlasový prijímač, gramofón, magnetofón, slúchadlová súprava, televízny prijímač, televízne snímacie zariadenie, magnetoskop, vyučovací stroj, trenažér, kalkulačka, mikropočítač a i.
_______________________________________________________
PhDr. Miroslav Nemeček a kolektív: Stručný slovník didaktickej techniky a učebných pomôcok,
SPN Bratislava 1987, str. 75, preložil Miroslav Šrol

Jeden z prvých prístrojov didaktickej techniky bol diaprojektor (vtedy skioptikon) už začiatkom 20. storočia. Diaprojekcia (aj dynamická projekcia - kinematograf) sa začala „tlačiť“ aj do škôl.
Až koncom 30-tych rokov sa rozbehla výroba premietacích prístrojov vhodných pre školy, aj zásluhou vtedajšieho Ministerstva školství a národní osvěty v Prahe (štandardizácia učebných pomôcok, 1937). Dodavatelia a výroba: LOGIA, akciová továrna na učebné pomůcky, Firma Jindřich Suchánek, Brno, Optikotechna Přerov.
MILOŠ, Henkrich. Jindřich Suchánek: 1. československá továrna na úzký film v Brně. , 2014, Masarykova univerzita, Filozofická fakulta. Dostupné online.
V období druhej svetovej vojny všetky továrne vyrábali najmä optické súčiastky a prístroje pre potreby nemeckého zbrojného priemyslu.
Po vojne už znárodnená firma Optikotechna Přerov začala výrobu zdokonaleného diaprojektora „OP 5x5“, po začlenení Optikotechny do národného podniku Meopta, ktorý vznikol v roku 1946, pokračovala jeho výroba s minimálnymi zmenami ako „Typ 76102“ až do roku 1955. Do šesťdesiatych rokov to bol najrozšírenejší prístroj v čs. školách a asi aj obľúbený pre jednoduchosť jeho používania.
Diaprojektor TYP 76102, v. číslo 52997,
Meopta, n. p., Přerov, rok výroby 1947 - 1955
Objektív: Meopta Miron, 1:2,8, f = 100 mm
120/220 V, príkon 45 W
Žiarovka: 12 V, 35 W
Dizajn: Optikotechna Přerov
Diaprojektor umožňoval premietanie diapozitívov 5 x 5 cm a so samostatným príslušenstvom aj diafilmy 35 mm.
V roku 1958 sa závod Meopta v Bratislave presťahoval do nových objektov a jedným z hlavných výrobných programov už z vlastného vývoja boli statické premietacie prístroje. Ako prvý bol v roku 1959 diaprojektor MEDIOR. V roku 1961 sa zaviedol do výroby automatický diaprojektor ADIOR s diaľkovým ovládáním.
Diaprojektor MEDIOR
Meopta  n.p. Bratislava, 1959 - 1963  
Objektív: Meopta Miron, 2,8/100
Žiarovka: projekčná 250 W/220 V
Dizajnér: Igor Didov
Diaprojektor na premietanie diapozitívov 24 x 36 mm
v diapásoch na filme 35 mm a v rámikoch 5 x 5 cm.
TESLA AYK 001
Diaprojektor Adior 5x5
Meopta  n.p. Bratislava, 1961 - 1967
Objektív: Miron 2.8/100
Žiarovka: projekčná 300 W, signálna 15 W, 220 V
Automatický statický premietací prístroj s diaľkovým ovládáním
na premietanie diapozitívov v rámikoch 5x5 cm.


TESLA AYK 001 menič pre diafilm s diaľkovým ovládaním
V Tesle Vráble vyrobili následne k diaprojektoru MEDIOR motorový menič pre diafilm s diaľkovým ovládaním, takže bolo možné ovládať projekciu diafilmu aj diapozitívov od premietacej plochy - pred žiakmi.
Nový rad magnetofónov „Tesla B 4“ osadených tranzistormi, s relatívne malými rozmermi a nízkou hmotnosťou konečne vyhovoval využitiu v škole. Od roku 1967 sa vyrábal a dodával školám magnetofón „Tesla B 47 Student“. Okrem využitia najmä pri jazykovom vyučovaní umožňoval po prepojení s automatickým diaprojektorom cez „Synchronizátor Tesla AYK 010“ (Tesla Vráble) zautomatizovať audiovizuálnu prezentáciu (diafón). Komentár (prednáška) bol nahratý na prvú stopu, impulzy na výmenu (posuv) diapozitívov na druhú stopu. K synchronizátoru sa mohol pripojiť aj magnetofón Tesla B 4 a B 42.
Tesla AYK 010A - Synchronizátor
Synchronizátor Tesla AYK 010A
Výroba: TESLA Vráble, n. p., 1969 - 1971
Polovodiče: 2x GC 510, 4X GC515, 5X GC 516, 3X KY701, 6NZ70
Napájanie: striedavý prúd s napätím 120/220 V, 50 Hz
Rozmery (švh): 31 x 9,7 x 25,5 cm
Prepojenie celej zostavy bolo dosť náročné. Čiastočne sa zjednodušilo výrobou a dodávkou nového typu magnetofónu  „Tesla B 57“ (výroba od 1972 do 1975), ktorý mal synchronizátor už zabudovaný priamo v sebe.
Pre väčšie miestnosti sa odporúčalo pridať na zosilnenie zvuku zosilňovač „Tesla Music 15“, ktorý má rovnaké rozmery ako synchronizátor. V každom prípade bolo pre zrozumiteľnú reprodukciu nevyhnutné pripojiť externú reproduktorovú sústavu. Malý reproduktor magnetofónu slúžil len na kontrolu záznamu pred prezentáciou.
TESLA AZK150 MUSIC 15, v. číslo 300723
Výroba: TESLA Vráble, n. p., 1967 - 1969
Polovodiče: 17 tranzistorov: 106 NU 70, 107 NU 70 (6x), 155 NU 70, 101 NU 71, OC 71 (3x), OC 71, OC 75 (2x), OC 27 (2x), Diódy: KY701 (4x), 6NZ 70
Napájanie: striedavý prúd s napätím 120/220 V, 50 Hz, 28 W
Výkon: 10 W, 4 ohm= 6,3 V, hudobný 15 W, kmitočtový rozsah 40 – 15 000 Hz, +/- 2 dB
Vstupy: Mikrofón – 1,2 mV/2 kohm, Gitara 1, 2 – 50 mV/50 kohm, Mgf – 300 mV/10 kohm, Gramo (kryštal. pr.) – 150 mV/ 0,5 Mohm, ECHO -  50 mV/50 kohm
Rozmery (švh): 31 x 9,7 x 25,5 cm, 5,5 kg
E. Kottek: Čsl. rozhlasové a televízní přijímače III (1964 až 1970) a zesilovače, SNIL Praha 1973, strany 284. až 286
Kol.: Inovácie Tesla Vráble, s. 56
Diafón
1. ozvučená diaprojekcia
2. audiovizuálna učebná pomôcka, ktorá sa skladá z diafilmu alebo súboru diapozitívov a z príslušnej magnetofónovej nahrávky
_______________________________________________________
PhDr. Miroslav Nemeček a kolektív: Stručný slovník didaktickej techniky a učebných pomôcok,
SPN Bratislava 1987,str. 25, preložil Miroslav Šrol


Diafóny v mojej zbierke na prezentáciu
Baroko - diafon
diafon - Paralely
SVETOVÝ HUDOBNÝ BAROK
diafón pre hudobnú výhovu 7. roč. ZŠ a na SŠ
Autor: Dr. Miloš Schnierer a Pavel Jurkovič
Distribúcia: Učebné pomôcky, n. p. Banská Bystrica
Magnetofónová páska - 360 m, farebný diafilm - 30 obrázkov, sprievodný text
PARALELY netradičné cesty hudobného a výtvarného umenia 20. Storočia
diafón pre hudobnú výhovu - 7. roč. ZŠ, G, ĽŠU, SPGŠ
Autori: PhDr. Raisa Posová, Oldřich Semerák
Distribúcia: Učebné pomôcky, n. p. Banská Bystrica
Magnetofónová páska, farebné diapozitívy - 30 kusov, sprievodný text
Diafóny sa distribuovali školám ako učebné pomôcky pre rôzne učebné predmety. Dali sa ale pripraviť aj svojpomocne.


Mgr. Miroslav Šrol
Bratislava
Nezodpovedám za obsah a štruktúru stránok,
na ktoré odkazujem a ktoré nie sú mojim vlastníctvom.
Táto webová stránka používa len nevyhnutné
cookies
Návrat na obsah