Literatúra Elektronika - Virtuálne múzeum

Československý dizajn 20. storočia

Virtuálne múzeum
Prejsť na obsah

Literatúra Elektronika

Literatúra
Literatúra
Elektronika
Od kryštálky k tranzistoru
Meluzin - Rádiotechnika prijímače
Využijte lépe svého přijímače
Kottek: - Československé rozhlasové a televízní prijímače II
Kottek: - Československé rozhlasové a televízní prijímače III
Kottek: - Československé rozhlasové a televízní prijímače
Pabst: Poruchy rádioprijímačov a ich odstránenie
Nečásek - Výběr zajímavých zapojení
Jakubaschk - Příručka pro amatéry-elektroniky
Knobloch: Nahrávame na magnetofóne
Bozděch - Magnetofóny I
Meluzin - Rádiotechnika
Využijte lépe svůj magnetofon
Bozděch - Magnetofony II (1971 až 1975)
Hyan - Tranzistorové přijímače
Kol.:  Čtení o hifi
Elektronika pro vás – Katalóg
ELEKTRONICKÉ ZAPOJENIA PRE AMATÉROV I
Stránský - Od bezdrátové telegrafie k dnešní radioelektronice
Viktor Křížek - Když rádio bylo mladé
Ondrej Eliáš, Ladislav Klíma: Tesla Bratislava: Vypnuté, zapnuté, zabudnuté
Viktor Křížek - Když rádio menilo svět
Pinkava - Gramofony z Litovle
Trungel a kol. - Inovácie Tesla Vráble
Ceník radio-elektro – ELEKTRA 1949
Ceník radio-elektro – ELEKTRA 1951
Ceník radio-elektro - domácí potřeby 1958
Katalog radiotechnického zboží - domácí potřeby 1965
Literatúra, ktorá sa dá získať na webe - linky

Ing. F. Štepánek:  Radiové lampy - pdf
Knihovna „radioamatéra“, praha 1927
Encyklopédia rádiovej techniky „súčasnej doby“ pre každého.
Informačné listy Slovenského historického rádioklubu, 1996

Ing. Miroslav Pacák: Praktická škola radiotechniky  – pdf
Nakladatelství Orbis – Praha 1943, 182 strán, 197 obr.
V tomto rádiotechnickom šlabikári je predovšetkým rad návodov na stavbu prijímačov. Začína sa jednoduchou kryštálkou a končí „moderným“ superhetom a užitočným meracím prístrojom. Popri tom sa prístupnou formou vysvetľuje aj teória.  

Ing. Dr. Jiří Trůneček: Radiotechnika od A do Z. — III. doplněné a rozšířené vydání  – pdf
NAKLADATE L Josef Hokr v Praze 1947, 232 strán, 290 obr.          

Kamil Donát: Meřeni a výpočty v amatérské radiotechnice pdf
Naše vojsko Praha, 1960, 222 strán

Kamil Donát: Příručka pro konstruktéry radioamatéry  - pdf
Súčiastky a prvky v elektronike, riešenia a zásady pri konštrukciách prístrojov a zariadení, úprava pracoviska. SNIL Praha 1961, druhé vydanie, 340 strán

Šik Lubomír: Historie gramofonové výroby v Litovli (1989) - pdf
Brno: Technické muzeum v Brně, 213 strán

Ing. Pavol Rakovský, HISTÓRIA VZNIKU A VÝVOJA RÁDIA  –  docx


Mgr. Miroslav Šrol
Bratislava
Nezodpovedám za obsah a štruktúru stránok,
na ktoré odkazujem a ktoré nie sú mojim vlastníctvom.
Táto webová stránka používa len nevyhnutné
cookies
Návrat na obsah