Literatúra pre školy - Virtuálne múzeum

Československý dizajn 20. storočia

Virtuálne múzeum
Prejsť na obsah

Literatúra pre školy

Literatúra
Škola
UP Hrubý 1912
UP Logia 1932
HEROLT: Pokusy z fysiky
Fyzika pre 10. Ročník všeobecnovzdelávacích škôl, Učebnica
Stručný slovník didaktickej techniky a učebných pomôcok
Geschwinder a kol.: Metodika využití materiálních didaktických prostředků
Rambousek.: Technické výukové prostředky
Mgr. Miroslav Šrol
Bratislava
Nezodpovedám za obsah a štruktúru stránok,
na ktoré odkazujem a ktoré nie sú mojim vlastníctvom.
Táto webová stránka používa len nevyhnutné
cookies
Návrat na obsah